คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะแพทยศาสตร์ , คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกล่าวถึงความพร้อม และ บทบาทของคณะแพทยศาสตร์ ในการดำเนินงานความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมระหว่าง 2 สถาบัน

โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยฯในพิธีลงนามนี้ทั้งนี้เพื่อร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานทั้งสอง ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยทางคลินิก ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts