###นายก อบจ. พร้อมสูบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง หลังมีฝนตก ป้องกันปัญหาภัยแล้ง สั่ง สจ.ทุกพื้นที่ ติดตามปริมาณฝน###

เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 26 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะเข้าพื้นที่อำเภอไพศาลี เพื่อติดตามดูปริมาณน้ำ ในคลองห้วยใหญ่ ในอ่างตะคร้อ อ่างโคมะขวิด และอ่างเก็บน้ำวัดหนองไผ่ โดยมีนายถิรวุฒิ ฤทธิ์ฉ่ำ สจ.เขตอำเภอไพศาลี พร้อม นายจรูญ แย้มประดิษฐ์ นายกอบต.สำโรงชัย และผู้บริหารท้องถิ่นนำเข้าพื้นที่

สืบเนื่องจากกรณีที่มีการพยากรณ์อากาศไว้ว่า จะเกิดฝนแล้ง ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ประชาชน หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน นายก อบจ.นครสวรรค์ จึงประสานงานไปยังสจ.ทุกพื้นที่ ให้ตรวจสอบติดตามดูระดับน้ำหากมีฝนตกในพื้นที่ใดให้ดูน้ำ ในลำคลอง หนองบึงต่างๆหากมีหลากมา จะเร่งทำการสูบน้ำเข้าอ่างเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ กล่าวว่า “เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้วมีฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำในอ่างตะคร้อ ไหลล้น ผ่านสปิลเวย์ มาตามลำคลองห้วยใหญ่ นายถิรวุฒิ ฤทธิ์ฉ่ำ สจ.เขตอำเภอไพศาลี จึงแจ้งเรื่องเข้ามาพร้อมทั้งขอเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง เพื่อไปสูบน้ำเข้าเก็บไว้ในอ่างโคกมะขวิด จนเต็มแล้ว และขณะนี้กำลังสูบน้ำเข้าที่อ่างเก็บน้ำวัดหนองไผ่จนเกือบเต็ม ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ได้อีกอย่างน้อย 2 ปี”

นายกอบจ. กล่าวต่ออีกว่า “ในช่วงนี้มีพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกอีก 3 วัน ซึ่งพายุฝนจะผ่านเข้ามาทางจังหวัดเพชรบูรณ์ และเริ่มมีฝนตกในเขตอำเภอหนองบัว หากมีน้ำในคลองสมอจำนวนมากพอก็จะสูบเข้า เก็บไว้ที่อ่างเขาพระ 1 อ่างเขาพระ 2 อ่างคลองสมอ อ่างหนองแฟบและอ่างในพื้นที่โดยรอบเพื่อเก็บร้ำไว้ใช้บริโภคและทำน้ำประปาหมู่บ้าน โดยขณะนี้ส่งเครื่องสูบน้ำไปอีก 2 เครื่อง ในเขตตำบลห้วยถั่วเหนือ โดยมีสจ.ขาว พัดศรี ดูแล และในเขต ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว โดยมีสจ. เศรษฐา พันธ์วิริยะพงษ์ ดูแล”

“ยุทธศาสตร์น้ำในครั้งนี้ ทางอบจ.นครสวรรค์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในทั้งหมด 36 เขต โดยให้สจ. ในพื้นที่เป็นผู้ดูแลและประสานงานมายังอบจ.นครสวรรค์ เพื่อเตรียมเครื่องสูบน้ำและนำเครื่องพื้นที่ เข้าสูบน้ำเก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำ แต่ขณะนี้ทางเขตอำเภอลาดยาว ชุมตาบง แม่วงก์ แม่เปิน ยังไม่มีปริมาณน้ำมากพอที่จะสูบเข้าอ่างเก็บน้ำได้” พลตำรวจเอกสมศักดิ์กล่าวในที่สุด

Related posts