สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ตำรวจน้ำดี อมรเทพ สุขันธ์

ด้วยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญ ชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ พันตำรวจตรี อมรเทพ สุขันธ์ สารวัตร ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก เป็นใบประกาศของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ตามโครงการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2566 เนื่องจาก พันตำรวจตรีอมรเทพ สุขันธ์ มีความประพฤติดี สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และมีจิตสาธารณะ เป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน และสังคมเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจสืบไป

นอกจากนั้นที่ผ่านมา พันตำรวจตรี อมรเทพ สุขันธ์ ยังได้รับเสื้อสามารถตำรวจระดับ สารวัตรป้องกันและปราบปราม และรอง ผู้กำกับ ป. สายป้องกันปราบปรามดีเด่น ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบ จึงถือได้ว่า พันตำรวจตรี อมรเทพ สุขันธ์ เป็นตำรวจน้ำดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5

Related posts