“นายกเศรษฐา” ตรวจเยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)​ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และคณะ ในการเข้าตรวจเยี่ยมชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ กรรมการบริหาร ทำหน้าที่ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และนางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


โดยนายกรัฐมนตรีได้ชมกิจกรรมน้ำพุดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสูงที่สุดในเอเชีย โดยมีความสูงถึง 30 เมตร โดยน้ำพุดนตรีนี้มีความสวยงามและความทันสมัย และจะกลายเป็นจุดไฮไลท์แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเพิ่มขึ้น

Related posts