###โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จัดงานมุทิตาจิตให้ครูเกษียณอายุราชการอย่างอบอุ่นและประทับใจ###

เมื่อเวลา 18:00 น วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดงานมุทิตาจิต “ร้อยรัก ถักทอใจ ส่นสายใย มุทิตาจิต” โดยมี พลตรีสุวิทย์. แม้นเหมือน ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมี. ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นประธานในการจัดงาน


ทั้งนี้ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้มีจำนวน 4 คนคือ นายอดิศร. ชนะโลก ครู คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางวิภา เปรมบูรณ์ ครู คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางนภสวรรณ การสมพิศ ครู คศ. 3 ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และนายสุทิน อินทร์เพ็ญ. นักการภารโรง


กิจกรรมมุทิตาจิตประกอบด้วย การแสดงชุดรำอวยพรของนักเรียน การมอบของขวัญของที่ระลึก. การกล่าวคำอวยพรของประธานในการจัดงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชชิม การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ การถ่ายภาพที่ระลึก. การร้องเพลงสนุกสนานและการรับประทานอาหารร่วมกัน


สำหรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานประกอบด้วย นายเมธี จิตรทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนายสมเดช. ดีทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ว่าที่ร้อยตรี ประทีปอนันต์นาวี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นายปิยะชาติ อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนนครสวรรค์ นายมาโนช. รักภูธรอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อดีตครูโรงเรียนนวมินทร์ คณะครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า. ผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีเกียรติและครอบครัวของผู้เกษียณอายุราชการ
การจัดงานมุทิตาจิต ให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้สร้างความประทับใจ ความปลื้มใจให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกคน และ สร้างความปิติยินดีกับผู้ร่วมงานทุกคน. โดยโรงเรียนได้จัดงานอย่างสมเกียรติ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการที่ทำงานรับใช้ โรงเรียนและประเทศชาติมาอย่างยาวนานทุกคน

Related posts