พิธีเปิดงาน เดิน-วิ่งมหากุศล มหิดล ประจำปี พ.ศ.2566

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณบดีจาก 6 คณะ และผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดงาน เดิน-วิ่งมหากุศล มหิดล ประจำปี พ.ศ.2566 รายได้สมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โดยมี คุณศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี , ผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธี , กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโดย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในฐานะประธานจัดงาน จัดโดย 7 คณะ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts