ผู้บริหารสวนสัตว์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4

วันนี้ (16 กันยายน 2566) นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 4 นำโดย นายวันชัย ตันวัฒนะ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ จำนวน 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ จากผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน และนำชมส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างๆ รอบสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมกันนี้คณะฯ ได้ร่วมวางดอกไม้รำลึกครบรอบ 4 ปี กับการจากไปของ ช่วงช่วง หมีแพนด้าที่จัดแสดงในประเทศไทย
ซึ่งหลักสูตร วกส.

จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ ที่จะส่งผลในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำระดับสูงให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ระหว่างผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อมุ่งสู่การทำเกษตรวิถีใหม่ สำหรับหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง หรือ วกส. ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารองค์กรชั้นนำ

Related posts