พิธีเปิดการประชุมวิชาการ Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ 13 เรื่อง “Embracing Aging: Navigating Palliative Care for Frail Older Adults”

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นครเชียงใหม่​ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ 13 เรื่อง “Embracing Aging: Navigating Palliative Care for Frail Older Adults”

โดยมี รศ.นพ.พีระศักดิ์​ เลิศตระการนนท์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์​ครอบครัวผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์​ครอบครัว คณะแพทยศาสต​ร์ มช. กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการบรรยาย​ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง​และระยะท้าย ให้แก่บุคลากร​ที่เกี่ยวข้องทั่วภาคเหนือ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม​ชั้น​ 2 อาคารเรียน​และ​ปฏิบัติการ​ 50 ปี คณะแพทยศาสต​ร์ มช.


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts