สวนสัตว์เดฮิวาลา ศรีลังกา เยือน สวนสัตว์เชียงใหม่

เช้าวันที่ 7 กันยายน 2566 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานประกอบด้วย นายสัตวแพทย์วิศิษฏ์ อาศัยธรรมกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์วิจัยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายวรรธนาพันธุ์ วรรธนะศักดิ์ ผู้ประสานงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ นายสัตวแพทย์สุเมธ กมลนรนาถ อดีตรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และบุคลากรให้การต้อนรับผู้บริหาร ทีมสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศศรีลังกา ที่ดูแลรักษาพลายศักดิ์สุรินทร์ ระหว่างรักษาอยู่ที่สวนสัตว์เดฮิวาลา ตลอดจนถึงการจัดการส่งพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาที่ประเทศไทยที่ผ่านมา

โดยการนี้นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตวเชียงใหม่และทีมงานได้นำชมภารกิจงานภายในสวนสัตว์เชียงใหม่อีกด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นระหว่างทีมงานไทยและศรีลังกา

Related posts