ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
วันที่ 2 กันยายน 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “พลศึกษาเกมส์”

โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นเกียรติร่วมงานเปิดพิธี ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 46 ซึ่งจังหวัดอ่างทองร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐบาลที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “พลศึกษาเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 11 กันยายน 2566 โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 42 ชนิดกีฬา รวมจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 5,000 คน ในพิธีเปิดมีการเดินขบวนจากตัวแทนนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทั้ง 17 วิทยาเขต

Related posts