คลองสวยน้ำใส รวมแรงไทยรักษาน้ำใส ในทุกคูคลอง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อร่วมกับณฑลทหารบกที่33และหน่วยงานภาคีดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมแรงไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง

วันที่ 6 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานภาคี ดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส “รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง”

ดำเนินกิจกรรมพัฒนาลำเหมืองกลางโดยกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และขยะที่กีดขวางลำน้ำ เพื่อระบายน้ำเสียและป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน เขตหมู่บ้านล้านนาวิลล์ หมู่ที่ 9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

Related posts