ตม.จว.ลำพูน : ระดมปล่อยแถวภายใต้ยุทธการ Lanna Force Check #2 …….

วันที่ 6 ก.ย.66 เวลา 13.30 น. ตม.จว.ลำพูน นำโดย พ.ต.ท.อิศราพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน กองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดลำพูน สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน และตำรวจท่องเที่ยว ดำเนินกิจกรรมปล่อยแถวภายใต้ยุทธการ Lanna Force Check #2 ตรวจสอบ คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต และปิดล้อมตรวจสอบ สถานศึกษาและองค์กรสาธารณะตามวงรอบแผนมาตรการควบคุมบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ด้วยเหตุผลเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน มูลนิธิหรือสมาคม ระหว่าง วันที่ 6-15 ก.ย.66 ในพื้นที่ จว.ลำพูน


หมายเหตุ
หน่วยงาน : ตม.จว.ลำพูน ระดมปล่อยแถวภายใต้ยุทธการ Lanna Force Check #2
วันที่ 6 ก.ย.66 เวลา 13.30 น.
ประธาน : พ.ต.ท.อิศราพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กำลังพลรวม : 20 นาย
หน่วยร่วมบูรณาการ : ตม.จว.ลำพูน, กก.สส.ภ.จว.ลำพูน,ฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน และ พมจ.ลำพูน

Related posts