โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2567

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู คณะผู้ฝึกสอน และคณะเจ้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567”

การทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤษณะ ดาราเรือง คณะบดีคณะบริหารและการจัดการ ผู้อำนวยการสำนักแผน และพัฒนา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Related posts