ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการ “คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลดความยุ่งยาก ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น”

นายธีรารัตน์ สัมมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ นายสาธิต วคินเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเชียงใหม่ นายชาติชาย แก้วกก ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ พร้อมทั้งคณะทำงาน

ออกไปให้ความรู้ทางกฎหมาย รับฟังปัญหา ตอบข้อซักถาม ชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิ การขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยคำร้องใบเดียว แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาล ครั้งที่ ๒ ตามโครงการ “คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลดความยุ่งยาก ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น” ในโอกาสนี้ คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำของใช้ที่จำเป็นมอบแก่ผู้ต้องขังหญิง โดยมีผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

Related posts