คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมลงนามใน Research Collaboration Agreement กับ Professor Ji Youl Lee , Director of Catholic Prostate Institute

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมลงนามใน Research Collaboration Agreement กับ Professor Ji Youl Lee , Director of Catholic Prostate Institute

เพื่อขยายความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ The Catholic University of Korea ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมเยี่ยมชม Cancer Research Institute และ Genomics Lab เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ The Catholic University of Korea ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts