นายอำเภอแม่วางเป็นประธาน การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบหนังสือแต่งตั้งผู้ช่วยฯ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ. ที่ห้องประชุมอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียง ใหม่ นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง และนางนริศรา ธีรบดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่วาง ได้เป็นประธานในพิธีการประชุมประจำเดือนของกำนันผุ้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 9/2566 ก่อนเปิดการประชุม นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่วาง ได้กล่าวคำปฏิญาน หลังจากที่ได้กล่าวนำคำปฏิญานได้มีการมอบหนังสือสำคัญแต่งตั้งการเป็นผู้ช่วยผุ้ใหญ่บ้าน จำนวน 5 นายประกอบด้วย นายบุญยัง พุ่มพวง ,นายพจมานย์ นำความ สุข ,นายธวัช เขื่อนคำ,นางสาววรติรส กันธะวงค์ และนายรานนท์ ธนูอุ่น เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และยังได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่หมู่บ้านที่มีผลงานการดำเนินงานปลอดลูกน้ำยุงลายในบ้าน วัด และโรงเรียน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอแม่วางปี 2566 จำนวน 8 หมู่บ้าน

เพื่อเป็นเกียรติและเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบไป ในด้านทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่วาง ได้รายงานสถิติคดีอา ญาประจำเดือนสิงหาคม 2566 กลุ่มที่ 1 คดีชีวิต ร่างกาย กลุ่มที่ 2 คดีทรัพย์ กลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ กลุ่มที่ 4 คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย พร้อมกันนี้ นางนริศรา ธีรบดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่วาง พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 59 หมู่บ้านทุนการศึกษา ให้แก่เด็กยากจนโรงเรียนบนดอย และมอบรถวีลแชร์ โดยมีสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประ ชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Related posts