นายกกิ่งกาชาดแม่วาง เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมหญิงที่ตั้งครรในพื้นที่

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นางนริศรา ธีรบดี นายกกิ่งกาชาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรม และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ เดินทางไปเยี่ยมนางเพ็ญพักตร์ สุขสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 82/2 บ้านพันตน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปี้ อำ เภอแม่วาง

โดยเธอได้ตั้งครรใกล้ที่จะคลอด โอกาสนี้ทางคณะเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอแม่วาง ยังได้มอบถุงยังชีพและเงินสนับสนุน อีกทั้งยังให้กำลังใจแก่นางเพ็ญพักตร์ ที่เธอได้ตั้ง ครรในวัยที่อายุเยอะแล้ว สร้างความปราบปลื้มให้แก่เธอเป็นยิ่งนัก พร้อมได้กล่าวขอบคุณที่ทางเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ และกิ่งกาชาดอำเภอแม่วาง ที่มี นางนริศรา ธีรบดี ในฐานะนายกกิ่งกาชาด พร้อมทั้งคณะกรรมการทุกท่าน ที่มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวบ้าน ตาม สโลแกนที่ว่า กาชาดเชียงใหม่ และกิ่งกาชาดอำเภอแม่วาง ห่วงใยชาวบ้าน

Related posts