แสดงความยินดี เนื่องในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 59

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย คุณอรวรรณ เร่งเร็ว หัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 59 ปี โดยมี ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts