หารือต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย การศึกษา และการบริการวิชาการ กับ Faculty of Medicne, Kagawa University

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร ผู้ช่วยคณบดีฯ ร่วมเข้าพบ Prof. Takanori Miki ; Dean, Faculty of Medicine , Prof. Hiroshi Kinoshita, MD, PhD ;Vice Dean, Faculty of Medicine ,Prof. Takashi Kusaka, MD, PhD ;Vice Dean, Faculty of Medicine ,Ms. Toshiko Yokogawa; Director of Administrative Department , Prof. Kenji Wada, PhD ; Special Assistant to the President และ Prof. Akira Nishiyama , Specializes in Pharmacology

เพื่อหารือต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย การศึกษา และการบริการวิชาการ กับ Faculty of Medicne, Kagawa University พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Dry Lab ศูนย์เครื่องมือ Research และ โรงพยาบาล Kagawa University Hospital เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts