###สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ บันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี###

เมื่อเวลา 13:00 น. วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน19 คนเดินทางไปบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ณ สทท.11 สปข.4 จังหวัดพิษณุโลก
สืบเนื่องจากในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี. สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงพร้อมใจ กันเดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อที่จะออกอากาศ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566. ต่อไป

Related posts