###ชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ เตรียมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่มสักเกมส์###

เมื่อเวลา 13:00 น วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566. ณ ห้องประชุมชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ นายฉลาด. พะนาน ประธานชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่างๆ


ทั้งนี้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันน้องพี่สุขีปีใหม่. กิจกรรมสรงน้ำพระ กิจกรรมรดน้ำขอพร ผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์และ กิจกรรมการเป็นเจ้าภาพสวด พระอภิธรรมศพครอบครัวสมาชิกชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์


นอกจากนี้ กิจกรรมที่จะทำต่อไปของชมรมครู โรงเรียนนครสวรรค์คือ กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 และ กิจกรรมการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาสามัคคี “ร่มสักเกมส์” ของโรงเรียนนครสวรรค์ และท้ายที่สุด ประธานชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และขอขอบคุณโรงเรียนนครสวรรค์ที่อำนวยความสะดวกในด้าน อาคารสถานที่และห้องประชุมคณะกรรมการมา. ณ. โอกาสนี้

Related posts