“นายก ร.ต.ต.วิรัช- รองไพลิน” ร่วมรณรงค์เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19

ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก,นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่

ร่วมรณรงค์เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 โดยภาคีเครือข่าย รพ.สต./อสม./ผู้นำชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราชาวตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ “เราจะสู้ไปด้วยกัน”

Related posts