คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม และบำเพ็ญบุญกุศลศพ คุณจิตรา โฆวัชรกุล มารดา นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย

ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ)​นพ.บรรณ​กิจ​ โล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม และบำเพ็ญบุญกุศลศพ คุณจิตรา โฆวัชรกุล

มารดา นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลา 2 วัดป่าแพ่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts