###นายก อบจ.เปิดใจ ทำเพื่อชาวนครสวรรค์ สจ.เหมือนคนในครอบครัว มีธุระก็ไป เสร็จแล้วก็กลับบ้าน ส่วนสนามใหญ่ให้อิสระ ไม่ชี้นำ ไม่แทรกแซง###

สืบเนื่องจากสถานการณ์การเมือง ที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเร็วนี้ ทำให้มีกระแ…

Read More

###สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย จัดเดินขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดนครสวรรค์###

เมื่อเวลา 14:00 น วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ สโมสรไ…

Read More

รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 393,603.79 บาท จาก กองทุนคหกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สมทบทุนมูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก​

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 393,603.7…

Read More

พิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าฯ ครั้งที่ 1

รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการปร…

Read More

ม.อ. มข. และ มช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย นวัตกรรม พันธกิจสากลและวิเทศสัมพันธ์ . .

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารม…

Read More

รวมพลังภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ คนเหนือไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธาน ในการประกาศเจตนารมณ์คนเหนือไม่เอ…

Read More

นักเรียน ปรินส์รอยแยลส์ฯ ศึกษาดูงานวิชาชีพแพทย์ ณ โรงพยาบาลลานนา .

โรงพยาบาลลานนา องค์กรแห่งการเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตัวแทนผู้บริหาร โรงพย…

Read More

###ศิษย์ครูเฉลิม รอดหลง สร้างชื่อสอบติดโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ม. 1 พร้อมรองท็อปคะแนนวิทยาศาสตร์และโครงการ พสวท.ม.4 โรงเรียนนครสวรรค์ ###

เมื่อเวลา 15:00 น วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ได้รับการเปิดเผยจากนายเฉลิม รอดหลง ติวเตอร์วิ…

Read More

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 927,300 บาท จากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาค ผ่านระบบ USSD จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 927…

Read More