#รับมอบเงินบริจาคจากญาติ ผศ.กัลยา โทรวัฒนา จำนวน 292,440.55 บาท มอบโดย รศ.สมบัติ ไชยวัณณ์ และ ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ผู้แทนครอบครัว ผศ.กัลยา โทรวัฒนา

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ,รศ.พญ.สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์ หัวหน้าภาควิชา พร้อมคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากญาติ ผศ.กัลยา โทรวัฒนา จำนวน 292,440.55 บาท มอบโดย รศ.สมบัติ ไชยวัณณ์ และ ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ผู้แทนครอบครัว ผศ.กัลยา โทรวัฒนา โดยนำเข้าสมทบทุนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท , สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางฮอร์โมน และโรคเบาหวานเด็ก จำนวน 103,340.55 บาท และสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อล้อเข็นผู้ป่วย จำนวน 89,100 บาท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts