#โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วม “บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วม “บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระทัยอันยิ่งใหญ่ และเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย

Related posts