#นายกฯ ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรรมยั่งยืนระดับตำบล”

วันนี้(22 มิถุนายน 2565) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จังหวัดนครสวรรค์ รองประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรรมยั่งยืนระดับตำบล ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งคณะทำงานผู้ทรงคูณวุฒิและผู้แทนภาคประชาสังคม ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ที่ 35 /2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรกรรรมยั่งยืนระดับตำบล


โดยมีนางสาวธัญญพัฒน์ อภิวัฒปัญญาเดชา ปลัดอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานการประชุม / พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพยุหะคีรี ประมง ปศุสัตว์ เกษตร พัฒนาที่ดิน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าน้ำอ้อย ตำบลม่วงหัก


ภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

 

Related posts