#ให้การต้อนรับนายธงชัย บุตรนุชิต กรมพัฒนาชุมชน (ข้าราชการบำนาญ) และนางพรประภา แกล้วกล้า ผู้เชี่ยวชาญกรมคุมประพฤติ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number ONE

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการชมรม To Be Number ONE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายธงชัย บุตรนุชิต กรมพัฒนาชุมชน (ข้าราชการบำนาญ) และนางพรประภา แกล้วกล้า ผู้เชี่ยวชาญกรมคุมประพฤติ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าแข่งขันในโครงการ To Be Number ONE ระดับประเทศ กลุ่มระดับดีเด่น

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

Related posts