#🌟🌟กัซซันขุนตาน โปรโมชั่น Fah’s Birthday June Celebration ออกรอบตีกอล์ฟทุกวัน จำนวน 18 หลุม ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 🌟🌟 😁วันจันทร์-ศุกร์ ราคา 650 บาท/ท่าน (ราคารวม กรีนฟี + แคดดี้ +รถกอล์ฟ) วันเสาร์-อาทิตย์ ราคา 750 บาท/ท่าน (ราคารวม กรีนฟี + แคดดี้ + รถกอล์ฟ)

🌟🌟กัซซันขุนตาน โปรโมชั่น Fah’s Birthday June Celebration
ออกรอบตีกอล์ฟทุกวัน จำนวน 18 หลุม
ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 🌟🌟
😁วันจันทร์-ศุกร์ ราคา 650 บาท/ท่าน (ราคารวม กรีนฟี + แคดดี้ +รถกอล์ฟ)
วันเสาร์-อาทิตย์ ราคา 750 บาท/ท่าน (ราคารวม กรีนฟี + แคดดี้ + รถกอล์ฟ)
❗️❗️👍👍👍👍👍❗️❗️
🌟🌟 Gassan Khuntan
Fah’s Birthday June Celebration Golf price for 18 holes every day
from 1st – 30th June 2022🌟🌟
😁 Monday – Friday Price 650 baht/person (Includes Green fee + Caddy. fee + Golf Cart fee)
Saturday-Sunday Price 750 baht/person (Includes Green fee + Caddy fee + Golf cart fee)

📞ติดต่อสอบออกรอบได้ที่
Tel. 053 – 507006
กรีนฟี 081- 950 4871 , ฝ่ายขาย 081- 660 4334
Fax. 053 – 507012
E-mail: bookingkhuntan@gassangolf.com
Line ID : khuntangolf

Related posts