##ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายอภิชัย พลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางรพีพร ศรีไสว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองเวียน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา นางยุวดี สมขันตรี ครูชำนาญการพิเศษ สิบเอกจักรทิพย์ โพธิ์เจริญ หัวหน้างานอาคารสถานที่ นางสาวชฎาพร กำนอก หัวหน้างานพยาบาล นางสาวธนพร ตั้งกุลบริบูรณ์ หัวหน้างานธุรการ นางสาวฐิติกานต์ มิตรอุดม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ และหัวหน้าผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ร่วม “การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 จังหวัดขอนแก่น” ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ในการเป็นสถานที่จัดงานฯ ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

Related posts