#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายอภิชัย พลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางรพีพร ศรีไสว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองเวียน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา นางยุวดี สมขันตรี ครูชำนาญการพิเศษ สิบเอกจักรทิพย์ โพธิ์เจริญ หัวหน้างานอาคารสถานที่ นางสาวชฎาพร กำนอก หัวหน้างานพยาบาล นางสาวธนพร ตั้งกุลบริบูรณ์ หัวหน้างานธุรการ นางสาวฐิติกานต์ มิตรอุดม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนูปกรณ์ และหัวหน้าผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 2–11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเสียงแคนดอกคูน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

โดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นแยกสนามในแข่งขันฯ และสถานที่พักนักกีฬาตามชนิดกีฬาที่จัดแข่งขัน ดังนี้
1. ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง และกรีฑา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
2. มวยไทยสมัครเล่น และมวยสากลสมัครเล่น ณ จังหวัดอ่างทอง (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง)
3. แฮนด์บอล ณ จังหวัดปทุมธานี (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ)
4. เซปักตะกร้อ ณ จังหวัดชลบุรี (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี)

Related posts