#แนะนำวิธี #ฟังอย่างปลอดภัย จำง่าย ๆ เพียง 4 ข้อ “ลดระดับเสียง-หลีกเลี่ยงความดัง-ลดเวลาการฟัง-ตรวจพลังการได้ยิน”

แนะนำวิธี #ฟังอย่างปลอดภัย จำง่าย ๆ เพียง 4 ข้อ “ลดระดับเสียง-หลีกเลี่ยงความดัง-ลดเวลาการฟัง-ตรวจพลังการได้ยิน”
———————————————-

โดย น้องซิลเวีย นศพ.ศิรดา โล บูลโย่
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565


ติดตามผ่านช่องทาง
YouTube : https://cmu.to/Vbjf7

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts