#คณะกรรมการสถานศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา ชื่นชมในความสำเร็จ

เมื่อเวลา 11:00 น วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ. โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา. อำเภอเมือง. จังหวัดนครสวรรค์ ดร.เสริม. จันทร์คำ นางสดศรี. สุขสิงห์ นางสาวกานต์. สิทธิพงษ์สุทธิ์ คณะผู้บริหารโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิต ให้การต้อนรับ นายเฉลิม. รอดหลง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา

ทังนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนผู้ใหญ่วิทยาได้รายงาน กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ทำมา ในภาคเรียนที่ผ่านมาและภาคเรียนนี้ ได้แก่ การจัดสอนเสริมหรือติว N NET ให้กับนักศึกษา การจัดค่ายภาษาไทย การจัดค่าย คุณธรรมจริยธรรม การจัดค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทย การสอนออนไลน์ การสอน On site และการ สอบ N NET เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา มีนักศึกษา สนใจเข้าสอบประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาสอนนักศึกษา ทั้งนี้คณะบริหารได้รายงานว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ผลการสอบ N NET ที่ผ่านมา นักศึกษาโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา เคย มีผลการสอบได้เป็นลำดับที่ 1 ของภาคเหนือ

ทั้งนี้ นายเฉลิม รอดหลง เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ สถานศึกษาของโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา กล่าวชื่นชม และให้กำลังใจ กับคณะผู้บริหารและคณะครูให้ช่วยกัน พัฒนาศักยภาพ ให้กับนักศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

Related posts