#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 50,000 บาท

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 50,000 บาท ให้แก่หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก ชาย และมอบเงินบริจาคอีกจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ จาก คุณปรีชา และคุณจันทนี วรรธนาคม พร้อมครอบครัว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก ชาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts