#ทีมงาน อบจ.เข้มแข็ง ฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัย ยังเดินหน้าเป่า ล้างบ่อบาดาล ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ฝ่ายแผน กองยุทธฯ ประสานแผนเกินศักยภาพ ซ่อม สร้างถนน

ทีมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ยังเดินหน้าลงพื้นที่เข้าทำงาน เพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเข้มแข็ง โดยมีทั้ง 3 ฝ่ายออกร่วมปฏิบัติงานได้แก่ ฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัย สำนักปลัด อบจ. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ฝ่ายแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์

โดยเป็นการปฏิบัติงานตามนโยบายของ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ต้องการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข อันเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอีกทางหนึ่ง ซึ่งมีรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้คือ

นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รายงานผลการปฏิบัติงานเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จำนวน 3 บ่อ คือ
บ่อแรก ในพื้นที่หมู่ 3 บ่อมีความลึก 50 เมตร
ได้ปริมาณน้ำ 2 ลบ.ม./ชั่วโมง
บ่อที่สอง ในพื้นที่หมู่ 3 บ่อมีความลึก 33 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 2 ลบ.ม./ชั่วโมง
บ่อที่สาม ในพื้นที่หมู่ 8 บ่อมีความลึก 13 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 5 ลบ.ม./ชั่วโมง

นายชัยภักฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าตรวจสอบโครงการประสานแผนเกินศักยภาพ ปีงบประมาณ 2566 ของ อบต.สระแแก้ว อำเภอลาดยาว เป็นโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตและราวกันตก พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบโครงการประสานแผนเกินศักยภาพ ปีงบประมาณ 2566 เขตพื้นที่อำเภอตาคลี และเขตพื้นที่อำเภอตากฟ้า

นอกจากนี้ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ยังได้ดำเนินการติดตามงานอื่นอีกคือ
1. ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว

2. ควบคุมงานระดับรื้อผิวทางเดิมและบดอัดแน่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นนว.ถ.1-0051 บ้านหนองหลวง – บ้านเขาดิน ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

3. ควบคุมงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0003 พิกุล-ท่าไม้-บางเคียน ตำบลพิกุล เชื่อมต่อ ตำบลท่าไม้ เชื่อมต่อ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
////

 

Related posts