#ชียงใหม่ รักกัน แยกกันสักพัก เพื่อลด COVID-19” ตั้งแต่วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลง ตลอดจนสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคล

วันนี้ (18 ก.พ. 65) ที่ลานอาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้รับผิดชอบ ดูแลงานการแก้ปัญหา โควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ คนเชียงใหม่ รักกัน แยกกันสักพัก เพื่อลด COVID-19” เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของมาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคล หรือมาตรการการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วงลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ลง ด้วยการใช้ชีวิตแบบ New Normal อย่างเคร่งครัดในช่วง 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ นี้ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันหิ้วปิ่นโต เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในระยะนี้ พบว่า เป็นการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเป็นหลัก ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็ว แต่ไม่เกิดอาการที่รุนแรง ทำให้ข้อมูลผู้ติดเชื้อทั้งประเทศเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 292 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่ายอีกกว่า 1,737 ราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมโรคโดยเร็ว เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลง และสนับสนุนให้ประชาชนคุ้นเคยกับมาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคลเพื่อดำรงค์ชีวิตตามวิถีใหม่ หรือ Living with COVID ให้ได้ โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลง และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 แบบครอบจักรวาล หรือ Universal Prevention อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน ,ชวนกันหิ้วปิ่นโตหรือรับประทานอาหารกลางวันคนเดียว ,งานบุญ งานศพ ต่างๆ ให้เจ้าภาพจัดเป็นอาหารกล่องให้บริการ ,งดงานเลี้ยงสังสรรค์ ,นักเรียน-นักศึกษางดการทำงานกลุ่มหรือการติวเรียน และงดการเล่นกีฬาที่ต้องปะทะกันหรือใกล้ชิดกันก่อน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งหากทุกคนให้ความร่วมมือก็จะสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลงได้

**********
ศราวุธ เจิมจันทร์/เมธาวรรณ อาภรณ์ ..ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
18 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุดาวน์โหลดวิดีโอได้ที่ลิงค์ :
https://drive.google.com/file/d/1TRtvAG8ObSvzu23iAp3nh7RxoFQnuclT/view?usp=sharing

Related posts