#คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ จาก ศ.คลินิก พญ.บุญสมชัยมงคล ,รศ.นพ.สมศักดิ์ สุมิตสวรรค์ และรศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ อาจารย์อาวุโส คณะแพทยศาสตร์ มช

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าคารวะและขอพรปีใหม่ จาก ศ.คลินิก พญ.บุญสมชัยมงคล ,รศ.นพ.สมศักดิ์ สุมิตสวรรค์ และรศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ อาจารย์อาวุโส คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์

Related posts