#โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยาจัดสอบ N NET ประสบความสำเร็จ

เมื่อเวลา 08:30 น วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยาอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วยดร.เสริม จันทร์คำ อาจารย์สดศรี สุขสิงห์ อาจารย์กานต์ สิทธิพงษ์สุทธิ์พร้อม กับคณะกรรมการควบคุมสอบ จำนวน 28 คน ได้จัดสอบ N- NET ประจำปี 2565 โดยเป็นข้อสอบจากสำนักงาน ส.ม.ศ.มีการสอบ ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าสอบประมาณ 80%


ทั้งนี้โรงเรียนมีมาตรการควบคุมและคุมเข้ม เกี่ยวกับโรค covit 19 โดยให้นักศึกษานักศึกษาสแกน อุณหภูมิ ฉีด แอลกอฮอล์ สวมแมสหน้ากสกอนามัย และ รักษาระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด-19 ซึ่งการสอบครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจึงขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ ที่ควบคุม ห้องสอบเป็นตัวอย่างด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือ และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านมาณโอกาสนี้


อนึ่ง สำหรับผลการสอบ n-net ในรอบหลายปีที่ผ่านมาผลปรากฏว่านักศึกษาของโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยามีผลการสอบอยู่ในระดับยอดเยี่ยมเพราะเคยได้ที่ 1 ระดับภาคเหนือมาแล้ว

Related posts