#พิธีเปิดและร่วมเสวนาโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเสวนาโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ประธานในพิธี

โดย ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ท่าน พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งคณะผู้บริหารระดับกระทรวง ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการอารยเกษตรในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดวังหลวง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

Related posts