#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าและตรวจเยี่ยมจุดจำหน่าย “โครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน” คาดว่าภายใน 4-5 เดือน จะมีหมูชุดใหม่เพิ่มขึ้นทำให้ราคากลับเข้าสู่สภาวะปกติ

วันนี้ (24 ม.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าและตรวจเยี่ยมจุดจำหน่าย “โครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน” ณ ร้านเจ๊น้อย บริเวณตลาดเมืองใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ราคาเนื้อหมูแพงขึ้น เนื่องจากโรคระบาดทำให้เนื้อหมูขาดตลาดและมีราคาสูงขึ้น ทางรัฐบาลจึงได้มีมาตรการควบคุมราคา เพื่อให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆ จำหน่ายหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอโดยรอบ ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม นี้ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งทุกร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้คาดว่าภายใน 4-5 เดือนนี้ จะมีหมูชุดใหม่เพิ่มเข้ามา และทำให้ราคากลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในที่สุด

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้เดินทางไปที่ บริษัท นิ่มซี่เส็งห้องเย็น จำกัด ซึ่งเป็นสถานที่กักเก็บเนื้อหมูชำแหละ ของบริษัทเบทาโกร เพื่อตรวจสอบว่ามีการกักตุนสินค้าเนื้อสุกรหรือไม่ ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิด และไม่พบการกักตุนเนื้อสุกรแต่อย่างใด

**********
ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
24 มกราคม 2565

หมายเหตุดาวน์โหลดวีดิโอได้ที่ลิงค์ :
https://drive.google.com/file/d/1YqXvPKM1Th8WzQN9WBIUgO7QnhmLzEAK/view?usp=sharing

Related posts