#รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณทองสาย อุตตนโม สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณทองสาย อุตตนโม สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ หอผู้ป่วยประคับประคองและระยะสุดท้าย ชั้น 3 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts