#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ … คุณกมล โอภาสกิตติ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ …

คุณกมล โอภาสกิตติ
รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด และคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563

เนื่องในโอกาสงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55

Related posts