#การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์”

วันที่ 11 มกราคม 2565   เวลา 13.30 น.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” ณ ห้องประชุมพลบดี 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบทั้ง 16 ชนิดกีฬาและฝ่ายพยาบาล โดยมี ผช. นรินทร์ แสงศรีจันทร์ เป็นเลขานุการในการประชุม

Related posts