#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จาก รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้แทนครอบครัวสู่ประเสริฐ โดยคุณย่าสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จาก รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้แทนครอบครัวสู่ประเสริฐ โดยคุณย่าสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts