หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ขี้นบินปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่
ขี้นบินปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
(เทคนิคการเลี้ยงเมฆเพื่อดูดซับและระบายฝุ่นละออง)

โดยใช้เครื่องบินเกษตร ชนิด CARAVAN จำนวน 1 ลำ เวลา 16:10 น.
บริเวณพื้นที่เป้าหมาย : จ.พะเยา เชียงราย และจ.ลำปาง
พื้นที่ปฏิบัติการ : อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ผลปฏิบัติการ : หลังปฏิบัติการ พบว่า เมฆก่อตัวหนาแน่นพัฒนามากขึ้น โดยบางกลุ่มก่อยอดสูงขึ้น และค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง

Related posts