สุขใจผู้ให้ ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับ” จังหวัดนครสวรรค์ ##

เมื่อเวลา 14 :00 น. วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ สัมมนา และจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดกิจกรรม” โครงการสุขใจผู้ให้ ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับ ” โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน และ มีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ตลอดจน ผู้นำท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม


ทั้งนี้เป็นการมอบถังน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง ผู้ที่บริจาค คือ นายสมาน-นางเพียงเพ็ญ. คุณากรไพบูลย์ศิริ สำหรับ สิ่งของที่นำมาบริจาค ได้แก่. ถังเก็บน้ำพลาสติกขนาด 1,000 ลิตรจำนวน 100 ถัง สิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน 150 ชุด เก้าอี้สุขาจำนวน 200 ชุด

ประธานในพิธี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมบริจาค ถังน้ำ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและ ประชาชนกลุ่มเปราะบางในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่ดี ที่ได้มอบ ให้กับผู้ประสบภัยและประชาชนกลุ่มเปราะบาง อย่างน้อยเพื่อเป็นการบรรเทา แบ่งเบาภาระด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

 

Related posts