ให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

วันนี้ (7 ก.พ.67) เวลา 14.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.คชพงษ์ จินตกานนท์ สว.ตม.จว.ลำพูน มอบหมายให้ ร.ต.อ.เกมกุลิน นิธิชลสุข รอง สว.ตม.จว.ลำพูน บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างถูกต้องโดยสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/ สถานประกอบการผู้ที่ใช้แรงงานต่างด้าวและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว ระเบียบและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการทำงาน การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนข้อกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2567 (รุ่นที่ 1) จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ณ ห้องจามจุรี 1 เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด

Related posts