คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับปริญญา​ดุษฎีบัณฑิต​และมหาบัณฑิต​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ)​นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับปริญญา​ดุษฎีบัณฑิต​และมหาบัณฑิต​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

โดยมี ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีคณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. กล่าว​รายงาน​วัตถุประสงค์​ขอ​งการ​จัดงาน​ ภายในงานได้จัดให้มีการมอบเกียรติ​บัตร​และของที่ระลึก รวมถึงโล่เกียรติคุณ​ ให้แก่ดุษฎี​บัณฑิต​และมหาบัณฑิต​ รวมถึงอาจารย์​ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 25 มกราคม​ 2567​ ณ ห้อง​ประชุมชั้น 2 อาคารเรียน​รวม​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/Gm80d

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts