คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มช.ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ บริเวณไร่ฟอร์ด มช. ซึ่งจะเข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 ในวันที่ 29 มกราคม 2567

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/eSq3a

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts