###สภาวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมทำพิธีตักบาตรทำบุญ###

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานทำบุญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายพันศักดิ์ ศรีทอง. ประธานสภา ฯ รองรัชนี. เชาว์ปรีชา รองประธานสภา ฯ กรรมการสภา ได้แก่คุณสรสิทธิ์ อินทร ประธานสภาอำเภอบรรพตพิสัย คุณบุญเยี่ยม ทองเพชร ประธานสภาอำเภอลาดยาว คุณเพ็ญศรี คำสิงห์ เลขานุการ คุณนิรมล พวงมาลี ประธานฝ่ายวิชาการ คุณนพปพัขร์ วรายนต์พินิจ คุณสมลักษณ์ เข็มกลัด ฝ่ายปฏิคม ดร.นันทวดี พุ่มเกิด ประธานฝ่ายส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรม คุณ คุณธัญญร สุขสำราญ จมภ.เข้าร่วมในการทำบุญครั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงมลและเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

จงขออนุโมทนาบุญจงบังเกิดกับทุกท่าน ขอบุญกุศลจงช่วยดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ ตลอดปีและตลอดไป

Related posts